powiększanie:   pomniejszanie czcionkipowiększanie czcionkipowiększanie czcionki
kontrast:   kontrastkontrastkontrast

Plan dnia

6.00 – 8.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowywaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.
8.00 – 8.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, również podejmowane z inicjatywy dzieci.
10.45 – 11.00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania.
11.00 – 11.30 Drugie śniadanie.
11.30 – 12.45
• Biedronki: Leżakowanie.
• Pozostałe grupy: Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, tematyczne.
12.45 – 13.00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 -17.00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Swobodne zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

Przedszkole 82

Zawady 26 
61-002 Poznań

(061) 877-53-12
(061) 877-53-12

p82.poznan@wp.pl