powiększanie:   pomniejszanie czcionkipowiększanie czcionkipowiększanie czcionki
kontrast:   kontrastkontrastkontrast

Program edukacyjny

Opisy programów znajdują się poniżej w plikach .

20.09.2017

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

.       28 czerwca 2017   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawyprogramowejwychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Czytaj dalej »

Pliki do pobrania

Przedszkole 82

Zawady 26 
61-002 Poznań

(061) 877-53-12
(061) 877-53-12

p82.poznan@wp.pl